ReadyPlanet.com
dot dot
bulletคลังข้อมูลธุรกิจกรมพัฒน์ฯ DBD
bulletรายชื่อผู้ประกอบการVAT
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้สอบบัญชีแจ้งชื่อต่อ FAP
bulletตรวจค้นTA แจ้งชื่อต่อกรมสรรพากร
bulletTA แจ้งชื่อต่อกรมสรรพากร
bulletแบบแสดงรายการภาษี
bulletอัตราค่าปรับยื่นงบล่าช้า - DBD
bulletอัตราค่าปรับในการยื่นภาษีและงบการเงินล่าช้า
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletมาตรฐานบัญชี
bulletพรบ.การบัญชี
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletอัตราดอกเบี้ย
bulletยื่น บช.1
bulletปฎิทินภาษี
bulletงบการเงิน ของ บมจ.
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD
bulletค้นหา ผู้ได้สิทธิ์ตามมาตรการบัญชีเดียว
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletรวมบทความน่าสนใจอื่นๆ
bulletรวมบทความดีๆ จดทะเบียน ภาษี
bulletอัตราภาษีปีต่างๆ


จดทะเบียนบริษัท เพิ่มทุน ลดทุน กรรมการเข้าออก แก้ไขข้อบังคับ แก้ไขบริคณห์สนธิ จดทะเบียนเลิก
รับทำบัญชี ยื่นภาษี บัญชี ถูกและดี SME accounting service ปิดงบรายเดือน ปิดงบรายปี ติดต่อสรรพากร
ตรวจสอบบัญชี สอบบัญชี audit CPA TA Thailand ตรวจสอบภายใน internal audit สอบบัญชีไม่แพง
ปิดงบ บัญชี ปิดงบรายเดือน ปิดงบรายปี บัญชีไม่แพง


ตรวจสอบบัญชี

 

ตรวจสอบบัญชี/Audit

ไม่ว่ากิจการของท่านจะดำเนินการหรือไม่ก็ตาม เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งแล้วนั้น กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลนั้นๆต้องทำการปิดงบการเงิน แล้วนำส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและเซ็นรับรองงบ เพื่อนำส่งให้หน่วยงานราชการอันประกอบไปด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ และ สรรพากรเขตที่ท่านตั้งอยู่ โดยนิติบุคคลต้องนำส่งงบการเงินภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด 

สมาร์ท เอสดี ให้บริการรับตรวจสอบบัญชี Auditing
สมาร์ท เอสดี เป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชี  ที่มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีมายาวนานกว่า 10 ปี ผ่านการตรวจสอบบัญชีกิจการต่างๆมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ซื้อมา-ขายไป ธุรกิจบริการ รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ธุรกิจผลิต โรงเรียนนานาชาติ ธุรกิจให้เช่าอพาร์ทเม้นท์  หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร มูลนิธิ สมาคม กิจการที่ได้รับ BOI นิติบุคคลอาคารชุด ฯลฯ

 

 

ทั้งนี้การตรวจบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 

"ตรวจสอบและแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้น ๆ มีความถูกต้องตามควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ เพียงใด รวมถึงการแสดงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ผู้อ่านงบการเงิน ได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ "


ขอบเขตงานบริการตรวจสอบบัญชี ที่ท่านจะได้รับบริการมีดังต่อไปนี้ 
1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงินโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานโดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี
3. บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินได้แก่ สปช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) พร้อมยื่นงบส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


ค่าบริการตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้นที่ 6,000 บาท (งบเปล่าไม่ดำเนินการ)


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อสำนักงาน
Tel. 02 153-2266  ต่อฝ่ายสอบบัญชี
Mobile : 
061-428-2365

Line QR Code : Audit

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สมาร์ท เอสดี จำกัด
เลขที่ 18/266 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ :  02-153-2265-66 , 02-153-2163-66      
มือถือสำนักงาน :   061-428-2365 , 085-564-1545 , 082-464-5145 
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : www.smartsd.co.th