dot dot
bulletคลังข้อมูลธุรกิจกรมพัฒน์ฯ DBD
bulletรายชื่อผู้ประกอบการVAT
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้สอบบัญชีแจ้งชื่อต่อ FAP
bulletตรวจค้นTA แจ้งชื่อต่อกรมสรรพากร
bulletTA แจ้งชื่อต่อกรมสรรพากร
bulletแบบแสดงรายการภาษี
bulletอัตราค่าปรับยื่นงบล่าช้า - DBD
bulletอัตราค่าปรับในการยื่นภาษีและงบการเงินล่าช้า
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletมาตรฐานบัญชี
bulletพรบ.การบัญชี
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletอัตราดอกเบี้ย
bulletยื่น บช.1
bulletปฎิทินภาษี
bulletงบการเงิน ของ บมจ.
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD
bulletค้นหา ผู้ได้สิทธิ์ตามมาตรการบัญชีเดียว
bulletกฎหมายออกใหม่
bulletรวมบทความน่าสนใจอื่นๆ
bulletรวมบทความดีๆ จดทะเบียน ภาษี
bulletอัตราภาษีปีต่างๆ


จดทะเบียนบริษัท เพิ่มทุน ลดทุน กรรมการเข้าออก แก้ไขข้อบังคับ แก้ไขบริคณห์สนธิ จดทะเบียนเลิก
รับทำบัญชี ยื่นภาษี บัญชี ถูกและดี SME accounting service ปิดงบรายเดือน ปิดงบรายปี ติดต่อสรรพากร
ตรวจสอบบัญชี สอบบัญชี audit CPA TA Thailand ตรวจสอบภายใน internal audit สอบบัญชีไม่แพง
ปิดงบ บัญชี ปิดงบรายเดือน ปิดงบรายปี บัญชีไม่แพง


จดทะเบียนธุรกิจ/Business Registration

บริการจดทะเบียนธุรกิจ (Business Regitration)

บริษัท สมาร์ท เอสดี จำกัด ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิดบริการท่านโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการมากกว่า 10 ปี ดำเนินการจดทะเบียนทุกขั้นตอนถูกต้องตามวิธีและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบของทาง ราชการกำหนด บริการด้วยความรวดเร็ว ในราคายุติธรรม พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ :

  • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้าน
  • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท, กรรมการเข้าใหม่– ลาออก, อำนาจกรรมการ, เพิ่มเติมวัตถุประสงค์, ย้ายสถานประกอบการ, เพิ่มสาขา, ลดสาขา เพิ่มทุน,ลดทุน ฯลฯ
  • จดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วนและชำระบัญชี
  • ขอใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว, จำหน่ายสุราไทย – นอก, จำหน่ายบุหรี่ไทย - นอก
  • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  • จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้าน
  • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง, ลูกจ้าง, และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ค่าบริการด้านจดทะเบียนธุรกิจเริ่มต้นดังนี้ :

จดทะเบียนบริษัทฯ(ทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท)
- บริการจองชื่อนิติบุคคล
- บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
- บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท
ฟรี!   ขอเลขผู้เสียภาษีอากรและจดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

เหมาจ่าย รวมค่าธรรมเนียม

12,000 บาท

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯ
- บริการจองชื่อนิติบุคคล
- บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
- บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
ฟรี!   ขอเลขผู้เสียภาษีอากรและจดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

เหมาจ่าย รวมค่าธรรมเนียม

5,500 บาท

จดเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์, เพิ่มทุน , ลดทุน

**ไม่รวม ค่าธรรมเนียม ***

3,500 บาท
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมออกใบหุ้นใหม่ 2,550 บาท
จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า จัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ  2,500 บาท
ขอจดภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากร 2,500 บาท
ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 2,500 บาท
จดเปลี่ยนแปลงที่กรมสรรพากร เช่น แจ้งเปลี่ยนชื่อ,ที่อยู่สถานประกอบการ, เพิ่ม(ลด)สาขา, เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ ฯลฯ 2,500 บาท
จดเลิกกิจการและชำระบัญชีเริ่มต้นที่ 12,500 บาท
จดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษีอากรของห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล/กิจการร่วมค้า        2,450 บาท

บริษัท สมาร์ท เอสดี จำกัด ขอเรียนเชิญท่านเข้ามาเยี่ยมชมบริษัทฯ และรับคำปรึกษาแนะนำในเรื่องต่าง ๆ จากทีมงานจดทะเบียนธุรกิจ ได้ฟรี ! โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หรือ โทรศัพท์เพื่อขอคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 02-153-2271 - 2 ต่อ ฝ่ายจดทะเบียนธุรกิจ สมาร์ท เอสดี รับประกันความรวมเร็ว จดทะเบียนให้เสร็จด่วนด่วนตามที่ท่านต้องการ สมาร์ท เอสดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่าน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ  02-153-2266  ฝ่ายงานทะเบียน

Line QR Code : ฝ่ายทะเบียน

 

 

จัดตั้งบริษัท จดเลิกกิจการ เคลียร์สรรพากร เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนกรรมการ1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สมาร์ท เอสดี จำกัด
เลขที่ 18/266 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ :  02-153-2265-66 , 02-153-2163-66      
มือถือสำนักงาน :   061-428-2365 , 085-564-1545 , 082-464-5145 
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : www.smartsd.co.th